11ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο 2021

Εργασίες

Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψης εργασιών έληξε. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη, θα λάβουν σχετική ενημέρωση άμεσα.

Βραβεύσεις Εργασιών

Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των δύο (2) καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς των εργασιών που θα βραβευθούν θα συμμετέχουν στο επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη Συνεδρία των Νέων Ερευνητών.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr