11ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο 2021

Online Εγγραφή - Αίτηση Συμμετοχής

Dupixent
Online Εγγραφή - Αίτηση Συμμετοχής

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr