24ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική

Η Ιστορία του Συνεδρίου

Ο θεσμός του Θεματικού Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής, ξεκίνησε το 1991, με τη μορφή Σεμιναρίου, με πρωτοβουλία της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ του Τμήματος Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν η έκδοση και η διανομή, την ημέρα της εκδήλωσης, ενός συγγράμματος / βιβλίου που αναφερόταν στο θέμα του Σεμιναρίου.

Μετά την 7η χρονιά η εκδήλωση πήρε τη μορφή Συνεδρίου.

Η θεματολογία των μέχρι σήμερα Συνεδρίων, έχει προσεγγίσει τα πιο κάτω πεδία της Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής:

 • 1ο Σεμινάριο Εντατικής Νοσηλείας & Ογκολογίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 1991
 • 2ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Υπερβαρική & Ισοβαρική Οξυγονοθεραπεία,Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 1999
 • 3ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας &Επείγουσας Ιατρικής: Αιμόσταση & Θρόμβωση, ΓΝΑ «ΚΑΤ» 2000
 • 4ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Κυκλοφορική Καταπληξία - Shock,ΓΝΑ «ΚΑΤ» 2001
 • 5ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Αέρια Αίματος - Οξεοβασική Ισορροπία,251 ΓΝΑ 2002
 • 6ο Σεμινάριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Υγρά & Ηλεκτρολύτες, 251 ΓΝΑ 2003
 • 7ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Λοιμώξεις, 251 ΓΝΑ 2004
 • 8ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Τραύμα, 251 ΓΝΑ 2005
 • 9ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Φάρμακα, 251 ΓΝΑ 2006
 • 10ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Επεμβάσεις - Παρεμβάσεις,251 ΓΝΑ 2007
 • 11ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Κλινικές Περιπτώσεις & Σπάνια Νοσήματα, 251 ΓΝΑ 2008
 • 12ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Monitoring, 251 ΓΝΑ 2009
 • 13ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Κατευθυντήριες Οδηγίες, 251 ΓΝΑ 2010
 • 14ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Πνευμονικό Οίδημα,251 ΓΝΑ 2011
 • 15ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Μηχανική Υποστήριξη Οργανικών Συστημάτων, 251 ΓΝΑ 2012
 • 16ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Ειδικές Θεραπείες, 251 ΓΝΑ 2013
 • 17ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Εργαστηριακός Έλεγχος,251 ΓΝΑ 2014
 • 18ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιαία Νόσος, 251 ΓΝΑ 2015
 • 19ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Οξυγόνο & Οξυγονοθεραπεία, 251 ΓΝΑ 2016
 • 20ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Μεταβολισμός & Διατροφή, 251 ΓΝΑ 2017
 • 21ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Μεγάλη Ηλικία& Βαριά Νόσος, 251 ΓΝΑ 2018
 • 22ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Κλίμακες,Αλγόριθμοι, Πρωτόκολλα, Όρια, Κριτήρια & Δείκτες, 251 ΓΝΑ 2019
 • 23ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο (Υβριδικό) Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: «Λοιμώξεις & Σήψη», ΙΣΑ 2021

Όλα τα βιβλία των παραπάνω συνεδρίων, καθώς και οι διαλέξεις, αναρτώνται στον δικτυότοπο www.icutopics.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του, στις οποίες περιλαμβάνονται διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια, καθώς και έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Η παρουσία σας θα είναι για μας μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε όλους!

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Απόστολος Κομνός

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr