25η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΜΕΔΙΠ 2021

Live Streaming

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρακαλώ καλέστε στο Τηλέφωνο  24280-90000

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 


Για να παρακολουθήσετε την Εκδήλωση, πατηστε το κουμπί

Παρακολουθήστε Ζωντανά.

Στο νέο παράθυρο που θα σας ανοίξει, συνδεθείτε, γράφοντας στο

Username: To e-mail που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας.

Password: emedip2021

Πατήστε το κουμπί Είσοδος στο Event

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail:
Website: www.free-spirit.gr