26ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική

Χαιρετισμός

Το 26ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: ΥΔΩΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου (Ι.Μ.Β.Ν.), σε συνεργασία με τις ΜΕΘ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, του Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
 
Το ύδωρ έχει θεμελιώδη σημασία για καθετί στον κόσμο. Είναι αδύνατο να υπάρξει ζωή χωρίς αυτό. Περίπου 71% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό, ενώ και το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 70% από αυτό. Οι ηλεκτρολύτες αποτελούν απολύτως αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτροχημική σταθερότητα των κυττάρων του οργανισμού, καθώς και για την εκτέλεση όλων των θαυμαστών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος.
 
Το αντικείμενο λοιπόν του φετινού Συνεδρίου μας αγγίζει, πέρα από τους Εντατικολόγους και Επειγοντολόγους, και όλους τους άλλους λειτουργούς του χώρου της υγείας, τον καθένα από τη δική του σκοπιά. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αποτελούν στο σύνολό τους μια βασική ανασκόπηση όλων των γνώσεων των σχετικών με το ύδωρ και τους ηλεκτρολύτες στην υγεία και στη νόσο. Οι διαλέξεις και οι ομιλίες θα γίνουν από έγκριτους συναδέλφους που σε καθημερινή βάση ασχολούνται με τη φροντίδα υγείας.
 
Όπως κάθε χρόνο στις προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις μας, τις ημέρες του Συνεδρίου θα διανεμηθεί με την φροντίδα του Ι.Μ.Β.Ν. το αντίστοιχο με το θέμα του συνεδρίου, βιβλίο.
 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα λάβουν χώρα και δύο Κλινικά Φροντιστήρια με θέμα «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ στη ΜΕΘ» και «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ» με hands on εκπαίδευση, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024, στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου
 
Επίσης, φέτος θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης κλινικών εργασιών με τη μορφή e-posters, από τις οποίες, οι τρείς καλύτερες θα βραβευθούν.
 
Η ενεργός συμμετοχή σας θα είναι το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία της προσπάθειάς μας. Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνουμε στους νεότερους συναδέλφους μας και τους νοσηλευτές, οι οποίοι με περισσότερη γνώση και ευαισθησία θα προασπίσουν αποτελεσματικότερα την υγεία των ασθενών μας.
 
Η παρουσία σας θα είναι για μας μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε όλους!
 
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
 
Σταύρος Αλοΐζος MD, PhD
Παθολόγος - Εντατικολόγος

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr