53η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση

Συμμετοχή

Online Εγγραφή - Αίτηση Συμμετοχής


Η περίοδος των online εγγράφων έχει ολοκληρωθεί.

Σας ευχαριστούμε

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr