53η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση

Χορηγοί

Bausch Health
Elpen
Gsk
Intermed
Gerolymatos
Merck
Milupa
Minerva
MSD
Nestle
Nutricia
Petsiavas
Pfizer
Recordati
Uni Pharma
ΒΙΑΝ
ΒΙΑΝΕΞ

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr