6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 28 - 31 Ιανουαρίου 2021. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι https://www.events-free-spirit.gr/6o-emedip-2021/live-streaming

Εγγραφές

Ειδικευμένοι Ιατροί                                                         50,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί                                                       40,00 €
Επαγγελματίες Υγείας
(Νοσηλευτές, Ποδίατροι, Ποδολόγοι κλπ)                     30,00 €
Προπτυχιακοί / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής
& Νοσηλευτικής                                                             Δωρεάν

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες (με ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
  • Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια (για τους ιατρούς) εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η δυνατότητα πληρωμής της εγγραφής σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 776 360
IBAN: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ισχύει μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 ώρα 17.00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής αποτελεί η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απενεργοποιηθεί ο κωδικός που έχετε λάβει και δεν θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου σε όσους το επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση vkevga@free-spirit.gr

Μοριοδότηση - Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δε μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη
λήξη της εκδήλωσης.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στο συνέδριο παρακαλείσθε να διαθέτετε:
  1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
  2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
  3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)
Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Οργάνωση - Γραμματεία


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ. 210 6048260, F. 210 6047457,
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr