8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (ΕΕΓΕ) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22 - 24 Ιανουαρίου 2021 και η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι https://www.events-free-spirit.gr/8o-eege-2021/live-streaming

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦH ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικευμένοι Ιατροί                         50€
Ειδικευόμενοι Ιατροί                       40€
Μαίες & Νοσηλευτικό προσωπικό  30€
Φοιτητές/τριες, Σπουδαστές/στριες ΔΩΡEAN*

Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

*Σημείωση: Οι συμμετέχοντες/ουσες Φοιτητές/τριες, Σπουδαστές/στριες, κατά την online εγγραφή τους θα χρειαστεί να επισυνάψουν σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δωρεάν συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής για διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του συνεδρίου
• Βεβαίωση παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους γιατρούς
(εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.events-free-spirit.gr/8o-eege-2021/forma-symmetoxis . Στη συνέχεια θα λάβετε ένα e-mail με τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλατε στο οποίο θα εμπεριέχονται και οι κωδικοί (username και password) για τη διαδικτυακή σας παρακολούθηση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η δυνατότητα πληρωμής της εγγραφής σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης ισχύει μέχρι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής αποτελεί η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απενεργοποιηθεί ο κωδικός που έχετε λάβει και δεν θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση lparissi@free-spirit.gr

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μοριοδοτείται με είκοσι ένα (21) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δε μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη
λήξη της εκδήλωσης.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στο συνέδριο παρακαλείσθε να διαθέτετε:
  1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
  2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
  3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)
Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Οργάνωση - Γραμματεία


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ. 210 6048260, F. 210 6047457, E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr