Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας 2022

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τόπος - Γλώσσα Συνεδρίου

Ο 16ος Κύκλος – Αντιμετώπιση της ΧΝΝ: Ο Ρόλος της Δίαιτας και της Άσκησης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  8 Απριλίου 2022. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου  είναι η Ελληνική.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.events-free-spirit.gr/alkyonides-imeres-nefrologias-2022/live-streaming

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου https://www.events-free-spirit.gr/alkyonides-imeres-nefrologias-2022/forma-symmetoxis 

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (για τους γιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του συνεδρίου.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με οκτώ (8) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μέσω την πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του δελτίου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στο συνέδριο παρακαλείσθε να διαθέτετε:

1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)

Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Stzanis@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr