Συνέδριο Δερματικές Παθήσεις 2020

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών και Αλλεργιολογικών Παθήσεων, με τίτλο «Δερματικές Παθήσεις 2020: Παρελθόν, παρόν & μέλλον» θα πραγματοποιηθεί στις 3-6 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα, με την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον «Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Συνεδρίων».

Τόπος Διεξαγωγής

Ζάππειον Μέγαρον
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, 10557 Αθήνα
Αίθουσα “Ballroom 11/12”
Τηλ.: 210 32.23.509
www.zappeion.gr

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.events-free-spirit.gr/dermatikes-pathiseis-2020/live-streaming

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Εγγραφές

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση μόνο σε ιατρούς (ειδικευμένους & ειδικευόμενους) εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά 15 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου σε όσους το επιθυμούν.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με είκοσι τρία (23) Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες (badges) των Συνέδρων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά 20 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων.

Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους.

Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Κανόνες προφύλαξης από Covid-19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3611/29.08.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα:
  • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε συνέδριο με φυσική παρουσία, ανά συνεδρία, είναι τα πενήντα (50) άτομα.
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους συμμετέχοντες, το κοινό και το προσωπικό εντός του κυρίως χώρου του συνεδρίου.
  • Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο συσκευής με απολυμαντική ουσία.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Οργάνωση - Γραμματεία


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ 210 6048260, F 210 6047457, E alebesi@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Διοργάνωση

Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών & Αλλεργιολογικών Παθήσεων (Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.)

Με την επιστημονική υποστήριξη

A' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Υπό την αιγίδα της

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr