Συνέδριο Δερματικές Παθήσεις 2020

Live Streaming

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Για να παρακολουθήσετε την Εκδήλωση παρακαλώ κάντε click στο κουμπί

Παρακολουθήστε Ζωντανά.

Για την έναρξη της παρακολούθησης, θα σας ζητηθούν Όνομα, Επώνυμο, e-mail, Ειδικότητα, Φορεας/Νοσοκομειο καθώς και να κατεβάσετε την εφαρμογή ZOOM WEBINAR.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η καταμέτρηση του χρόνου σας.

Σε περίπτωση που αλλάξετε οθόνη ή κλείσετε το παράθυρο,
ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε την ίδια διαδικασία.

 Αυτή τη στιγμή θα βλέπετε μόνο τις βασικές πληροφορίες της Εκδήλωσης. Το κουμπί Παρακολουθήστε Ζωντανά θα είναι ενεργό την ημέρα της Εκδήλωσης 03/09/2020.

Διοργάνωση

Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών & Αλλεργιολογικών Παθήσεων (Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.)

Με την επιστημονική υποστήριξη

A' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Υπό την αιγίδα της

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
E-mail: edae@edae.gr
Website: www.edae.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr