Δερματικές Παθήσεις 2021: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Δ.Σ. - Επιτροπές

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr