Διαδικτυακή Ημεριδα Covid 19 που Βρισκόμαστε

Πρόγραμμα

Για να κατεβάσετε το Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα παρακαλώ κάντε  click εδώ


Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: nchatzoglou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr