Σακχαρώδης Διαβήτης 2022

Χαιρετισμός

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης την εποχή του COVID-19 αυξάνει δραματικά την επίπτωση του και εμφανίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα στα άτομα που ήδη πάσχουν.

Η απλή ρύθμιση των τιμών της γλυκόζης στο αίμα αν και σημαντική, δεν αρκεί για την πρόληψη άμεσων (καρδιαγγειακά) και μακροχρόνιων επιπλοκών. Επιπλέον η αντιμετώπιση  λοιμώξεων και παθολογικών - χειρουργικών καταστάσεων που συχνά χρειάζονται νοσηλεία απαιτούν συνεργασία και ιδιαίτερη αντιμετώπιση για να έχουν θετική και ευνοϊκή κατάληξη.

Τα άτομα με Διαβήτη εμφανίζουν σοβαρές συννοσηρότητες που και για αυτές απαιτούνται γνώσεις και συνεργασία μεταξύ πολλών ειδικοτήτων για να υπάρξει σφαιρική και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ας μην ξεχνάμε ότι η πανδημία για λόγους μη γνωστούς αυξάνει την επίπτωση του Διαβήτη και ενώ φαίνεται να υποχωρεί, τα άτομα με Διαβήτη θα εξακολουθούν να χρειάζονται να διατηρούν ευγλυκαιμία, να αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακούς κινδύνους, κακοήθειες, νεφρικά, αγγειακά, οφθαλμολογικά και νευρολογικά προβλήματα. Φυσικά εκτός του COVID-19 υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην θεραπευτική και διαγνωστική προσέγγιση και περαιτέρω σοβαρά θέματα  όπως και το μεγάλο πρόβλημα της παχυσαρκίας και του Διαβητικού ποδιού.

«Η Παθολογία Συνεργάζεται και Περιποιεί τον Διαβήτη», για 6η χρονιά με εκλεκτούς και διακεκριμένους όπως πάντα ομιλητές, ανιχνεύει επίκαιρα θέματα, ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις, εκπαιδεύει πρακτικά και διαπραγματεύεται σφαιρικά τα πολλαπλά ιατρικά και θεραπευτικά προβλήματα που αφορούν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

 
Αντώνιος Λέπουρας
MD, Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου,
Metropolitan General, Γεν. Γραμματέας ΕπΕΠαΔιΕ

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: dmanti@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr