20ο Ετήσιο Συνέδριο «Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής»

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

30 - 31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Τόπος - Γλώσσα Συνεδρίου

Το 20ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού κα των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, με την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής Συνεδρίων, όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον «Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Συνεδρίων». Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

Ξενοδοχείο AMALIA
Αμαλίας 10, ΑΘΗΝΑ 10557
Τηλ.: 2103237300

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμος.

Έκθεση Συνεδίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων.

Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦH ME ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ειδικευμένοι Ιατροί     80,00 €
Μέλη ΕΠΑΜΕΔΙ          40,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί   40,00 €
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 80,00 €
Φοιτητές Ιατρικής - Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ*


ΕΓΓΡΑΦH ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικευμένοι Ιατροί 50,00 €
Μέλη ΕΠΑΜΕΔΙ 40,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 40,00 €
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 50,00 €
Φοιτητές Ιατρικής - Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ*

Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
*Σημείωση: Οι συμμετέχοντες φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτές, κατά την online εγγραφή τους θα χρειαστεί να επισυνάψουν σχετικό έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δωρεάν συμμετοχή τους στο συνέδριο.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του συνεδρίου
• Βεβαίωση παρακολούθησης
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών (ΕΓΓΡΑΦH ME ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ)
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους γιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει με κατάθεση, στον ακόλουθο λογαριασμό:
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 776 360
IBAN: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Α. ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: Lparissi@free-spirit.gr  προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Κονκάρδες Συνερδίου (BADGES)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στη συνεδριακή αίθουσα όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεων παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου σε όσους το επιθυμούν.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει μοριοδοτηθεί με δεκαπέντε (15) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων.

Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους.

Παρακαλούνται όλοι οι Συμμετέχοντες Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Κανόνες προφύλαξης από Covid-19

Σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Συνεδρίων» προβλέπονται τα ακόλουθα:
  • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε συνέδριο με φυσική παρουσία, ανα συνεδρία, είναι τα πενήντα (50) άτομα.
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους συμμετέχοντες, το κοινό και το προσωπικό εντός του κυρίως χώρου του συνεδρίου.
  • Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο συσκευής με απολυμαντική ουσία.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Οργάνωση - Γραμματεία


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική.
Τ. 210 6048260, F. 210 6047457, E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

Διοργανωση


ΕΠΑΜΕΔΙ
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845
Fax: 210 7215082
Website: www.hasomed.gr