25ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Χαιρετισμός

Το 25ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Αναπνευστική Ανεπάρκεια» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου (Ι.Μ.Β.Ν.) σε συνεργασία με τις ΜΕΘ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Το αντικείμενο του Συνεδρίου αγγίζει, πέρα από τους εντατικολόγους και επειγοντολόγους, και όλους τους άλλους λειτουργούς του χώρου της υγείας, τον καθένα από τη δική του σκοπιά. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αποτελούν στο σύνολό τους μια βασική ανασκόπηση όλων των γνώσεων των σχετικών με την Αναπνευστική Ανεπάρκεια των ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, στο ΤΕΠ, στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου ή φροντίζονται στο σπίτι. Οι ομιλίες θα γίνουν από έγκριτους συναδέλφους οι οποίοι σε καθημερινή βάση ασχολούνται με την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας.

Όπως κάθε χρόνο στις προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις μας, τις ημέρες του Συνεδρίου θα διανεμηθεί με την φροντίδα του Ι.Μ.Β.Ν. το αντίστοιχο με το θέμα του συνεδρίου βιβλίο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λάβει  χώρα και το Κλινικό Φροντιστήριο «Υπερηχοτομογραφία», με hands on εκπαίδευση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και για την παρακολούθηση του οποίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η ενεργή συμμετοχή σας θα είναι το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία της προσπάθειάς μας. Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνουμε στους νεότερους συναδέλφους μας, οι οποίοι με περισσότερη γνώση και ευαισθησία θα προασπίσουν αποτελεσματικότερα την υγεία των ασθενών μας.

Η παρουσία σας θα είναι για μας μεγάλη τιμή. Σας περιμένουμε όλους!

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Σταύρος Αλοΐζος MD, PhD
Παθολόγος-Εντατικολόγος
Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr