27η Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Χαιρετισμός

Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) έχει συσταθεί πριν από περίπου 18 χρόνια. Στόχος της ήταν και παραμένει η αναγκαιότητα της έγκαιρης πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας από τις βαρύτερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, δηλαδή το διαβητικό πόδι. Θεωρείται από όλες τις επιστημονικές ενώσεις, ότι το διαβητικό πόδι είναι η κύρια αιτία ακρωτηριασμού κάτω άκρων σε διαβητικούς ασθενείς. Η Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π. πιστεύει ακράδαντα, ότι μόνο με το συντονισμό των προσπαθειών όλων των σχετικών ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π. έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα είκοσι έξι Διημερίδες στην περιφέρεια, οχτώ Πανελλήνια Συνέδρια με Διεθνή Συμμετοχή, ένα Διεθνές Συνέδριο, επτά Πανελλήνια Συμπόσια με διεθνή συμμετοχή στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, τρία Κλινικά Φροντιστήρια στην περιφέρεια και επτά ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό.

Με αυτά τα δεδομένα, η Εταιρία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διοργάνωση της 27ης Επιστημονικής Εκδήλωσής της, στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στη Δράμα (Hydrama Grand Hotel).
 
Στη διημερίδα αυτή θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την ορθολογική και βασισμένη σε ενδείξεις αντιμετώπιση των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού, όμως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στην πολύπλευρη διαχείριση του αρρώστου με ανάλογα προβλήματα την τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι δυνατότητες καλύτερης ρύθμισης της γλυκόζης, της υπέρτασης και των λιπιδίων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο συνολικός έλεγχος των παραγόντων κινδύνου συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή των ακρωτηριασμών.
 
Η πρόληψη και η θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του διαβητικού ποδιού αποτελούν θέμα ομάδος, στην οποία συμμετέχουν πολλές ιατρικές ειδικότητες(Παθολογία, Χειρουργική, Απεικονιστικές ειδικότητες, κλπ), και θα υπάρχει ανάλογη προσέγγιση. Η θεματολογία αφορά επιπλέον, την αποκατάσταση των ακρωτηριασθέντων ασθενών και τις πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ακρωτηριασμών.
 
Σημαντική είναι και η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Θα καλυφθεί ο τομέας αυτός με ανάλογη θεματολογία, π.χ. αποφόρτιση, θεραπευτικά υποδήματα, κλπ.
 
Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται υπό τη μορφή σύντομων διαλέξεων, συζητήσεων σε αμφιλεγόμενα θέματα, συζητήσεων για ενδιαφέροντα περιστατικά, στρογγυλών τραπεζών, και κυρίως, Κλινικών Φροντιστηρίων με ενεργή συμμετοχή των συνέδρων.
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στην 27η Επιστημονική Εκδήλωση στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στη Δράμα, ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με στόχο την καταπολέμηση της «μάστιγας» των ακρωτηριασμών σε διαβητικούς ασθενείς στη χώρα μας.
 
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μανές

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: dmanti@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr