26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας

Χαιρετισμός

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα Ιατρού, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι εφέτος τη μακροχρόνια επιστημονική πορεία της με τη διοργάνωση του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα.

Σήμερα ο κόσμος της Ιατρικής αλλάζει με γρηγορότερο ρυθμό από ποτέ άλλοτε. Ο θεράπων Ιατρός και ιδιαίτερα ο Παθολόγος αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία και πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η φετινή χρονιά, ελεύθερη από το φορτίο της πανδημίας, θα μας επιτρέψει να βρεθούμε στο συνέδριο και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σε ποικίλα θέματα της ειδικότητάς μας.

Η Ε.Ε.Ε.Π. από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές ιατρικές εταιρείες, καθώς από το 1987 είναι η επιστημονική εταιρεία με σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική παρουσία, προς όφελος των συναδέλφων παθολόγων και της ιατρικής κοινότητας γενικότερα. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 25 πολυθεματικά Πανελλήνια Συνέδρια, 1 Ευρωπαϊκό Συνέδριο και μεγάλο αριθμό διημερίδων σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακών μαθημάτων. Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου είναι σχεδιασμένο από κλινικούς γιατρούς και επικεντρώνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Παθολόγος στην καθ’ ημέρα πράξη τόσο στο νοσοκομειακό όσο και στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον καθώς και στους καλύτερους τρόπους εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στην καθημερινή κλινική πρακτική. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εξειδικευμένοι στα θέματά τους διακεκριμένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν με τον πλέον εμπεριστατωμένο τρόπο όλες τις νεότερες εξελίξεις στην Παθολογία και στις συναφείς ειδικότητες, μεταλαμπαδεύοντας, έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους νεότερους συναδέλφους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Π. και η Οργανωτική Επιτροπή σας καλωσορίζουν στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο, πιστεύοντας ότι αυτό το Συνέδριο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις όλων μας και θα ανοίξει νέους δρόμους στην καθημερινή μας κλινική πρακτική.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 
Νικόλαος Τεντολούρης
Καθηγητής Παθολογίας
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr