OFAE CONGRESS 2022

Χαιρετισμός Προέδρου ΟΦΑΕ

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι εξ’ορισμού μια διεθνής επαγγελματική δραστηριότητα, με μεγάλη δυναμική εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Αυτή υπήρξε ανέκαθεν και η στρατηγική της ΟΦΑΕ ως μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην IRU και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και φόρα, μεταξύ των οποίων και ο Οργανισμός μεταφορών των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας BSEC URTA. Με την ευκαιρία της φιλοξενίας της 40ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στην Θεσσαλονίκη, η ΟΦΑΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου, με διεθνή συμμετοχή και χαρακτήρα, και με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργατικότητας και την ανάπτυξη διεθνών δικτύων μεταφορών στις περιοχές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, έχοντας ως κέντρο τη Βόρεια Ελλάδα!

Στις 7 Οκτωβρίου 2022, εκπρόσωποι των φορέων των οδικών μεταφορών απ’ όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων θα συναντηθούν στο σταυροδρόμι της ευρύτερης περιοχής, τη Θεσσαλονίκη! Με βασικό της πλεονέκτημα τη γεωγραφική της θέση και στη συνέχεια τη συγκέντρωση της αγροτικής δραστηριότητας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και έπειτα από την ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων μεταφοράς τα τελευταία χρόνια γύρω από την πόλη, η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαμετακομιστικούς κόμβους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενισχύσει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και της ίδιας της αγοράς, έτσι ώστε να είναι σαφείς οι προτεραιότητες και οι ενέργειες για την υλοποίηση αυτού του οράματος, το οποίο θα αναπτύξει περαιτέρω τόσο τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αλλά θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στη διεθνή αγορά.

Έχοντας την αμέριστη υποστήριξη και τη συνεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), καθώς επίσης και πολλών άλλων τοπικών, αλλά και πανελληνίων κλαδικών φορέων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η βαλκανική αγορά των μεταφορών και των logistics θα συναντηθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη.

Στις θεματικές ενότητες του διεθνούς συνεδρίου θα γίνει εκτενής συζήτηση για θέματα που αφορούν τον ρόλο των οδικών μεταφορών, τις ευκαιρίες ανάπτυξης ενός διεθνούς δικτύου συνδυασμένων μεταφορών με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στην ελληνική αγορά των οδικών μεταφορών, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης. Η συζήτηση θα γίνει μεταξύ εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών, τόσο από την Ελληνική όσο και από την Παγκόσμια κοινότητα.
 
Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΦΑΕ, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για τη συνεργασία όλων αυτών των φορέων και τεράστια ευθύνη για την υλοποίηση ενός κοινού οράματος για τη χώρα μας, αλλά και για τον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών τον οποίο εκπροσωπεί και υπηρετεί η ΟΦΑΕ από το 1936. Η Βόρεια Ελλάδα, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς διαμετακομιστικούς κόμβους. Ο ρόλος των Ελλήνων αυτοκινητιστών σε αυτή την προσπάθεια είναι αδιαμφισβήτητος. Η συνεργασία όλων των κλάδων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι αναγκαία. Το ραντεβού μας στις 7.10.22 στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε! Σας περιμένουμε όλους εκεί!


Απόστολος Κενανίδης

Πρόεδρος ΟΦΑΕ

Χαιρετισμός Προέδρου ΠΕΕΔ

Η ΠΕΕΔ ακολουθώντας τα μηνύματα των καιρών έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μία προσπάθεια αναμόρφωσης και ταυτόχρονα αναβάθμισης του κλάδου των Εθνικών Μεταφορών.
 
Τόσο στην Αθήνα όσο και  στην Θεσσαλονίκη, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούμε είναι αναχρονιστικές και προσβάλουν την αξιοπρέπεια των μεταφορέων.
 
Η ΠΕΕΔ λοιπόν έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να κινήσει τις διαδικασίες, πιέζοντας την κεντρική διοίκηση του κράτους για ριζικές αλλαγές στις υποδομές, με δημιουργία νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν.
 
Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, την πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πρώην στρατόπεδο ΓΚΟΝΟΥ, δημιουργώντας εκεί ένα πάρκο Μεταφορών που θα μας οδηγήσει στις επόμενες δεκαετίες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
 
Η ΠΕΕΔ, σε άριστη συνεργασία με την ΟΦΑΕ, προχωρούν μπροστά και δημιουργούν τις συνθήκες για να ατενίζει ο κλάδος των μεταφορών με αισιοδοξία το μέλλον.
 
Δημήτρης Κιούσης
Πρόεδρος ΔΣ Π.Ε.Ε.Δ.
 

Οργάνωση Συνεδρίου

VM Congresses
9 Vassili Michaelides,
3026 Limassol - Cyprus
Phone: +357 95 150 291

Γραμματεία


FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr