Παιδοπνευμονολογική Ημερίδα 22-05-2021

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η πανδημία του κορωνοϊού μετέθεσε την προγραμματισμένη διεξαγωγή του Πανελληνίου Συνεδρίου μας από τον Μάιο, στο Σεπτέμβριο του 2021.

Ωστόσο, η ανάγκη για επικοινωνία και συμμετοχή σε επιστημονικούς προβληματισμούς, μας οδήγησε στην απόφαση της οργάνωσης διαδικτυακής συνάντησης τον Μάιο.

Η διαδικτυακή αυτή Ημερίδα περιλαμβάνει επίκαιρα, αλλά και σημαντικά θέματα από την Παιδοπνευμονολογική οπτική γωνία.

Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 με ένα ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος,
Ι.Ν.Τσανάκας

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr