Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο Επίκεντρο

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι πλέον γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί την μάστιγα του 21ου αιώνα, όχι μόνο γιατί αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο επιπολασμός της νόσου αλλά και γιατί αυξάνονται οι επιπλοκές του από τη μη καλή ρύθμισή του.

Η ρύθμισή του δεν αφορά μόνο τα επίπεδα της γλυκόζης αλλά και την υπέρταση και την δυσλιπιδαιμία, καθώς και πρόληψη ή αντιμετώπιση των επιπλοκών του.

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη δεν γίνεται μόνο στα εξειδικευμένα διαβητολογικά ιατρεία και κέντρα αλλά κυρίως στα ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επιβάλλεται λοιπόν, η εκπαίδευση των Ιατρών στον τομέα αυτό, όχι μόνο στην ολιστική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και στην εύρεση των ατόμων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν αλλά και των ατόμων που δυνητικά μπορούν να εμφανίσουν τη νόσο αυτή.

Συγχρόνως, ειδικοί από τις ενώσεις και τις επιστημονικές εταιρείες των Ιατρών, αλλά και την επιτροπή για τον σακχαρώδη διαβήτη του ΚΕΣΥ θα σας ενημερώσουν για την εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα από το υπουργείο, τις λύσεις που έδωσε και τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν.

Ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή, επιδιώκει να βάλει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας που ιδρύθηκε το 2021 και σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των Ελλήνων Παθολόγων – Διαβητολόγων, καθώς και την ενημέρωση των Ιατρών για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Για τον λόγο αυτό προγραμματίσθηκε η παρούσα διαδικτυακή συνάντηση.

Πληροφορίες για την εταιρεία, τους σκοπούς της, τις προϋποθέσεις και αιτήσεις νέων μελών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της www.epepadie.gr
Ο Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας

 

Εμμανουήλ Πάγκαλος
MD, PhD
Παθολόγος – Διαβητολόγος

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: dmanti@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr