20ο Ετήσιο Συνέδριο «Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής»

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τόπος - Γλώσσα Συνεδρίου

Το 2ο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συμπόσιο στην Ογκο-Νεφρολογία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 25-26 Ιουνίου 2021. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.events-free-spirit.gr/2o-ogkonefrologia-2021/live-streaming

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου
https://www.events-free-spirit.gr/2o-ogkonefrologia-2021/forma-symmetoxis

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (για τους γιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όσους το επιθυμούν.

Τα πιστοποιητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όσους τα δικαιούνται βάσει ιδιότητας και χρόνου παρακολούθησης.

Μοριοδότηση

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου χορηγεί Δεκατέσσερα (14) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλειστικό δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος - Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και κλινικά φροντιστήρια δε μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του δελτίου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στο συνέδριο παρακαλείσθε να διαθέτετε:

1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)

Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr