20ο Ετήσιο Συνέδριο «Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής»

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τόπος - Γλώσσα Συνεδρίου

Το 2ο Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Συμπόσιο στην Ογκο-Νεφρολογία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 25-26 Ιουνίου 2021. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.events-free-spirit.gr/2o-ogkonefrologia-2021/live-streaming

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου
https://www.events-free-spirit.gr/2o-ogkonefrologia-2021/forma-symmetoxis

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, Φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (για τους γιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Τις βεβαιώσεις - πιστοποιητικά παρακολούθησης θα μπορείτε να τις παραλάβετε όλοι οι
συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: https://www.events-free-spirit.gr/2o-ogkonefrologia-2021 από την Δευτέρα 10 Ιουλίου και ύστερα. Θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει μοριοδοτηθεί με δεκατέσσερα (14) Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσανομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στο συνέδριο παρακαλείσθε να διαθέτετε:

1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)

Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vkevga@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr