Διημερίδα Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής «Σύγχρονα Παιδιατρικά Προβλήματα»

Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΠ


Πρόεδρος Αναστασία Βαρβαρήγου
Αντιπρόεδρος 
Παναγιώτης Λαγός
Γραμματέας Τάλια Τσιβιτανίδου - Κάκουρου
Ταμίας Ίλια Βάκη
Σύμβουλοι

Ελένη Γεωργάκη - Αγγελάκη
Στέλιος Γραφάκος
Ιωάννα Μπαρμπουνάκη


Αναπληρωματικά μέλη


Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ελευθερία Χατζηδάκη
Δέσποινα Γκέντζη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ


Πρόεδρος Αναστασία Βαρβαρήγου
Μέλη

Τάλια Τσιβιτανίδου-Κάκουρου
Ίλια Βάκη
Ελένη Γεωργάκη-Αγγελάκη
Στέλιος Γραφάκος
Ιωάννα Μπαρμπουνάκη
Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ


Πρόεδρος Αναστασία Βαρβαρήγου
Μέλη


Παναγιώτης Λαγός
Τάλια Τσιβιτανίδου-Κάκουρου
Ίλια Βάκη
Ελένη Γεωργάκη-Αγγελάκη
Στέλιος Γραφάκος
Ιωάννα Μπαρμπουνάκη
Γεώργιος Παπαδόπουλος

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr