Διαδικτυακή Ημεριδα Covid 19 που Βρισκόμαστε

Χαιρετισμός

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της χειρότερης πανδημίας στην πρόσφατη ιστορία, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τόσο τις βεβαιότητες όσο και τις αβεβαιότητες που δημιούργησε ο ιός SARS-CoV2, ο οποίος ανέτρεψε πολλά δεδομένα: επιστημονικά, κλινικά, κοινωνικά και οικονομικά, επηρεάζοντας σημαντικά όλους τους ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη.

Το τμήμα COVID-19 του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά έχει διαγνώσει  και περιθάλψει νοσηλεύοντας πάνω από 1500 ασθενείς από την αρχή της πανδημίας, συσσωρεύοντας πολύτιμη κλινική εμπειρία. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης  ιατρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλου του ιατρικού κόσμου για ένα νόσημα, το οποίο αφενός είναι νέο στην ιστορία της Ιατρικής, αφετέρου εξελίσσεται διαρκώς μέσω των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού, διοργανώνει την διαδικτυακή ημερίδα  με θέμα «Πού βρισκόμαστε σήμερα». Η διαδικτυακή εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους γιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν σφαιρικά για τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιδημιολογία, παθογένεια, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση, πρόληψη με εμβολιασμούς και διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 στο νοσοκομείο  και στην κοινότητα.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: nchatzoglou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr