1η Επιστημονική Συνάντηση ΕπΕΠαΔιΕ 2022

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι πλέον γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί τη μάστιγα του 21ου αιώνα, όχι μόνο γιατί αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο επιπολασμός της νόσου, αλλά και γιατί αυξάνονται οι επιπλοκές του από την μη καλή ρύθμισή του.
 
Η ρύθμισή του δεν αφορά μόνο τα επίπεδα της γλυκόζης, αλλά και την υπέρταση και την δυσλιπιδαιμία, καθώς και πρόληψη ή αντιμετώπιση των επιπλοκών του.
 
Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη δεν γίνεται μόνο στα εξειδικευμένα διαβητολογικά ιατρεία και κέντρα, αλλά κυρίως στα ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 
Επιβάλλεται λοιπόν η εκπαίδευση των ιατρών στον τομέα αυτό, όχι μόνο στην ολιστική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και στον εντοπισμό των ατόμων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη και δεν το γνωρίζουν, αλλά και των ατόμων που δυνητικά μπορούν να εμφανίσουν τη νόσο αυτή.
 
Ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή επιδιώκει να βάλει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε πρόσφατα και σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των Ελλήνων Παθολόγων-Διαβητολόγων, καθώς και την ενημέρωση των ιατρών για τον σακχαρώδη διαβήτη. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής αποτελεί η «1η Επιστημονική Συνάντηση», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 21-22 Οκτωβρίου 2022.
 
Πληροφορίες για την εταιρεία, τις προϋποθέσεις για να γίνετε μέλη, καθώς και τη σχετική αίτηση, μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπό της www.epepadie.gr.
 
Η ενεργή συμμετοχή σας θα είναι το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία της προσπάθειάς μας και την καθιέρωση της ΕπΕΠαΔιΕ ως έναν εκ των πιο σημαντικών φορέων στο χώρο της Παθολογίας εν γένει και του σακχαρώδη διαβήτη ειδικότερα.
 
 
Ο Πρόεδρος της ΕπΕΠαΔιΕ
 
Εμμανουήλ Πάγκαλος, MD PhD
Παθολόγος - Διαβητολόγος

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr