1η Επιστημονική Συνάντηση ΕπΕΠαΔιΕ 2022

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η 1η Επιστημονική Συνάντηση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδος (ΕπΕΠαΔιΕ), θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Οκτωβρίου 2022, διαδικτυακά.

Τόπος - Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η ελληνική.

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.events-free-spirit.gr/1i-epepadie-2022/forma-symmetoxis

Η εγγραφή για όλους τους Ιατρούς, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, φοιτητές είναι ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
  • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης (για Ιατρους εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Live Streaming

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.events-free-spirit.gr/1i-epepadie-2022/live-streaming

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται.

Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης. Με γνώμονα τα παραπάνω, η αποστολή των πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μετά τη λήξη της εκδήλωσης, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του δελτίου αξιολόγησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνέδρους μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Πληροφορίες Για Ομιλητές

Για τη σύνδεσή σας στην εκδήλωση παρακαλείσθε να διαθέτετε:

  1. Σταθερή και πολύ καλή σύνδεση Internet
  2. Αξιόπιστο hardware laptop/PC (με κάρτα γραφικών, ήχου, μνήμη)
  3. Headset (ακουστικά & μικρόφωνο)

Παρακαλούνται όλοι οι Πρόεδροι - Ομιλητές της εκδήλωσης να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της.

 

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr