1η Επιστημονική Συνάντηση ΕπΕΠαΔιΕ 2022

Χορηγοί

Boehringer
Petsiavas
Vianex
Lilly

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr