24ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική

Χαιρετισμός

Το 24ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου (Ι.Μ.Β.Ν.) σε συνεργασία με τις ΜΕΘ του ΓΝ Λάρισας, του ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και του ΝΙΜΤΣ και είναι αφιερωμένο στις «Οξείες & Επείγουσες Καταστάσεις». Το θέμα αυτό αγγίζει πέρα από τους εντατικολόγους και επειγοντολόγους, και όλους τους άλλους λειτουργούς του χώρου της υγείας, τον καθένα από τη δική του σκοπιά.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αποτελούν στο σύνολο τους μια βασική ανασκόπηση όλων των γνώσεων των σχετικών με τις Οξείες & Επείγουσες Καταστάσεις ασθενών, που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, στο ΤΕΠ, στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου ή φροντίζονται στο σπίτι. Οι διαλέξεις και οι ομιλίες θα γίνουν από συναδέλφους που σε καθημερινή βάση ασχολούνται με την φροντίδα υγείας τόσον υγειών ατόμων όσο και ασθενών.

Όπως και στις προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις μας, τις ημέρες του Συνεδρίου θα διανεμηθεί με την φροντίδα του ΙΜΒΝ, όπως κάθε χρόνο, και το αντίστοιχο με το θέμα του συνεδρίου βιβλίο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα και δύο Κλινικά Φροντιστήρια με θέμα «Διαχείριση Δύσκολου Αεραγωγού» και «Αγγειακές προσπελάσεις» που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 15/09/2022. Για τη συμμετοχή στα Φροντιστήρια απαιτείται προεγγραφή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει μέχρι 11/09/2022 να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία. Για την παρακολούθηση των Φροντιστηρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 


Α. Κομνός
Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Λάρισας
Πρόεδρος Συνεδρίου

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr