8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Χαιρετισμός

Αξιότιμες / οι Συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (ΕΕΓΕ) το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 22 - 24 Ιανουαρίου 2021, σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την επιστημονική σύμπραξη πολλών άλλων συναφών Επιστημονικών Εταιρειών.

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές, ειδικοί στα θέματα της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, που η γνώση και η εμπειρία τους θα δώσει τη δυνατότητα διαδραστικής συζήτησης και σχολιασμού στους Συναδέλφους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, Ενδοκρινολόγους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Μαίες, Νοσηλευτικό Προσωπικό, Ειδικευόμενους και Φοιτητάς, που αποτελούν και τους άξιους διαδόχους μας.

Με τιμή,

Καθηγητής Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: Lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr