Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων 2023

Δ.Σ.-Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Λ. Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή
Επίτιμος Πρόεδρος
Σαρόγλου Γ.

Πρόεδρος:
Καραΐσκου Α.

Αντιπρόεδρος:
Χατζηγεωργίου Δ.

Γεν. Γραμματέας:
Στραβοπόδης Γ.

Ταμίας:
Παπαδημητρίου Α.

Μέλη: 
Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο.
Δούκα Ε.
Αρβανίτη Κ.
Βάρδα Π.
Τσιάκαλος Α.

 

Πρόεδρος:
Αρβανίτη Κ.

Μέλη:
Βάρδα Π.
Δαληγγάρου-Βιλαέτη Ό.
Δούκα Ε.
Καραΐσκου Α.
Παπαδημητρίου Α.
Στραβοπόδης Γ.
Τσιάκαλος Α.
Χατζηγεωργίου Δ.


 

 

Βελένη Α.

 Καραπιπέρης Δ.

Κοφτερίδης Δ.

Κυράνου Μ.

Μαραγκός Α.

Σαρόγλου Γ.

Χριστοδούλου Ε.


Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: mlamprou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr