18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας Αφροδισιολογίας

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας θα πραγματοποιηθεί 3-6 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental

Λεωφ. Συγγρού 89-93
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
Τηλ. +30-2109206000
https://athenaeum.intercontinental.com/

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Οκτωβρίου 2022     Λήξη Α΄ περιόδου εγγραφών (early bird)

3 Οκτωβρίου 2022       Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Εγγραφές

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί (Online Αίτηση - πληρωμή) έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17.00. Στη συνέχεια οι εγγραφές θα κλείσουν προσωρινά και θα επανενεργοποιηθούν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30.

Κατηγορία έως
15/10/2022
από 16/10/2022
και onsite
Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Μέλη Ε.Δ.Α.Ε.   120 € 150 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί Μέλη Ε.Δ.Α.Ε. 70 €
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 200 €
Νοσηλευτές 50 €
Φοιτητές Ιατρικής Δωρεάν
Εγγραφή στα Workshops 50 € / έκαστο

Τα ως άνω κόστη επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν μόνο
 • Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Τακτικά Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. (ταμειακά ενήμερα)
 • Ειδικευόμενοι - Πρόσεδρα Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
 • Νοσηλευτικό προσωπικό και φοιτητές ιατρικής με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

Σημείωση
 • Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του ΣΦΕΕ μπορούν να καλύπτουν μέχρι το ποσό των 200 ευρώ και τυχόν επιπλέον κόστος θα καλύπτεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
 • Τα Workshops απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους, Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ, με Φυσική παρουσία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Workshop είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή περιλαμβάνει
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
 • Πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο
 • Υλικό Συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Εγγραφές (Διαδικτυακή Παρακολούθηση)

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί (Online Αίτηση - πληρωμή) έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17.00. Στη συνέχεια οι εγγραφές θα κλείσουν προσωρινά και θα επανενεργοποιηθούν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30.

Κατηγορία Κόστος
Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Μέλη Ε.Δ.Α.Ε.  50 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί Μέλη Ε.Δ.Α.Ε. 50 €
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 50 €
Νοσηλευτές 50 €
Φοιτητές Ιατρικής Δωρεάν


Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν μόνο
 • Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Τακτικά Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. (ταμειακά ενήμερα)
 • Ειδικευόμενοι - Πρόσεδρα Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
 • Νοσηλευτικό προσωπικό και φοιτητές ιατρικής με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

Σημείωση
 • Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του ΣΦΕΕ μπορούν να καλύπτουν μέχρι το ποσό των 200 ευρώ και τυχόν επιπλέον κόστος θα καλύπτεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
 • Τα Workshops απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους, Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ, με Φυσική παρουσία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Workshop είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή περιλαμβάνει
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Workshops

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Workshops, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους, Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Workshop είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση για φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την προσέλευση στον συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στη συνεδριακή αίθουσα όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με είκοσι οκτώ [28] Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων.

Διαμονή - Φιλοξενία Συνέδρων


Ξενοδοχείο
Κόστος
Athenaeum Intercontinental
Athens
Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό:
150,00 €  ανα άτομο, ανά ημέρα

Το κόστος αφορά διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Στο κόστος περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι, εκτός του φόρου διανυκτέρευσης, ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Οργάνωση Συνεδρίου


Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική
Τ: 210 6048260 | F: 210 6047457
www.free-spirit.gr

Υπεύθυνη: Βίκυ Φελέκου

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr