18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας Αφροδισιολογίας

Οργάνωση


Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-7295606, Fax: 210-7470014
E-mail: edae@edae.gr
Ιστοσελίδα: www.edae.grΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Δ.Α.Ε.

Πρόεδρος: Ιωάννης Μπάρκης
Αντιπρόεδρος: Ζωή Απάλλα
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Σγούρος
Ταμίας: Ηλέκτρα Νικολαΐδου
Ειδικός Γραμματέας: Παντελεήμων Παναγάκης
Μέλη
Γεώργιος Ζαραφωνίτης
Σωτήριος Θεοχάρης
Δημήτριος Ιωαννίδης
Αλέξανδρος Κατούλης

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr