18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας Αφροδισιολογίας

Live Streaming


Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρακαλώ
καλέστε στο Τηλέφωνο 210-9206000

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 


Για να παρακολουθήσετε την Εκδήλωση, πατηστε το κουμπί

Παρακολουθήστε Ζωντανά.

Στο νέο παράθυρο που θα σας ανοίξει, συνδεθείτε, γράφοντας:

Username: To e-mail που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας.

Password: edae2022

Πατήστε το κουμπί Είσοδος στο Event

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η καταμέτρηση του χρόνου σας.

Σε περίπτωση που αλλάξετε οθόνη ή κλείσετε το παράθυρο,
ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε την ίδια διαδικασία.

 Αυτή τη στιγμή θα βλέπετε μόνο τις βασικές πληροφορίες της Εκδήλωσης. Το κουμπί Παρακολουθήστε Ζωντανά θα είναι ενεργό την ημέρα της Εκδήλωσης.

Οργάνωση - Γραμματεία

FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr